GERTA DAITEZKEEN ARAZOENDAKO KONPONBIDEAK

Gertaera

Zergatia

Konponbidea

Kiratsa

- Ur gehiegi.
- Aireztapen desegokia.
- Nitrogeno ugari duten
hondakin gehiegi.

Hondakin idorrak gehitu eta
multzoa ongi nahasi.

Ulitxak daude
(ozpin-euliak)

Arrunta da baina ulitxak
agertzea saihes daiteke.
- Nitrogeno ugari duten
hondakin sobera dago
(janari hondarrak).

Ez erabili pestizidarik.
Janari hondarrak hondakin
lehorrekin estali edo
konpost- ontziko hondakinak
ongi nahastu.

Hondakinek hezetasun
gehiegi dute.

- Hondakin fresko
gehiegi dago.
- Euria egin duenean
konpost- ontzia ez da
estali.

Hondakin idorrak gehitu eta
multzoa ongi nahastu, hezetasuna
eta hondakinak ongi
bateratu arte.

Konpostak kolore
zurixka du

- Hondakinak sobera
lehorrak daude.
- Konpostan onddoak
atera dira.

Hondakinak lehorregiak
badaude, hondakin berriak
gehitu eta ongi nahastu.
Konpost- ontzia ureztatu
zolatik ura atera arte.
Konpost- ontzia itzalean
jarri. Onddorik baldin bada,
aireztatu multzoa egun
batzuz jarraian.

Ez du tenperatura

nahikorik hartzen
konpostajea egiteko

- Multzoa sobera ttikia da.
- Nitrogeno ugari duten
hondakin gutxi dago.
- Hondakinak idorregiak
daude.

Nitrogeno ugari duten hondakinak
gehitu eta hezetasun
nahiko dagoela egiaztatu.
Multzoa lehor baldin
badago, ureztatu.
Konpost- ontzia gutxienez
erdiraino betea egon behar
da tenperatura altuetara
iristeko.